Pain and violence in three contemporary English plays için kapak resmi
Başlık:
Pain and violence in three contemporary English plays
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yerel Yer Numarası:
SBEK008648
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2008.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 124 y. ; 30 cm.
Genel Not:
Kaynakça var. İngilizce özet var. Cd:Pdf-Word var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu çalışmanın amacı, 20. yüzyılın ikinci yarısında tiyatroda ortaya çıkan Absürd tiyatro, Politik tiyatro ve politik sonrası olarak adlandırılan '' in-yer-face'' akımlarının önemli örnekleri olan Samuel Beckett'in ''Endgame'', Edward Bond'un ''Lear'' ve Anthony Neilson'un ''Penetrator'' başlıklı oyunlarında şiddet ve acı öğelerinin kullanılışını incelemektedir.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008648 008648 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order