Postfeminist Discourse in Shakespare's The Tempest and Warner's Indigo : Ambivalence Liminality and Plurality için kapak resmi
Başlık:
Postfeminist Discourse in Shakespare's The Tempest and Warner's Indigo : Ambivalence Liminality and Plurality
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yerel Yer Numarası:
SBEK008687
Yayın Bilgileri:
istanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri Ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2008.
Fiziksel Tanımlama:
VII,407 y. ; 30 cm.
Genel Not:
Cd: Pdf-Word var.
502:
Doktora
Özet:
Bu çalışma kadınlık ve ötekilik temsillerini merkezine alan ve temelde ikrciliği,aradalığı ve çoğulluğun farklı imalarını feminizm ve sömürgecilik sonrası söylemlerin ortak paydalarıyla olan ilintileri kapsamında irdeledikten sonra,william shakespeare'in The Tempest adlı tiyatro eserini ve onun feminizm sonrası söylem açısından yeniden yazımı olan Marina Warner'in ındigo, or mapping the waters adlı romanını bu bağlamda hem birer edebiyat eseri olarak hem de siyaseten karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008687 008687 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order