Şirketlerin borçluluk durumunun hisse senedi fiyatına etkisi ve İMKB üzerine bir uygulama için kapak resmi
Başlık:
Şirketlerin borçluluk durumunun hisse senedi fiyatına etkisi ve İMKB üzerine bir uygulama
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finansman Bilim Dalı, 2008.
Fiziksel Tanımlama:
XI, 238 y. : tbl., şkl. ; 30 cm.
Genel Not:
Kaynakça var. İngilizce özet var. Cd: Pdf-Word var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Çalışmada hisse senedi fiyatını etkileyen faktörlerden şirketlerin borçluluk durumunun hisse senedi fiyatına etkisi İMKB Kimya ve İMKB Gıda sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin finansal verilerinden yararlanılarak araştırılmıştır.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008738 008738 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order