Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları için kapak resmi
Başlık:
Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XVIII, 392 y. ; 30 cm.
Genel Not:
Bibliyografya var. Ekler var. Özgeçmiş var. Cd: Word-Pdf var.
502:
Doktora
Özet:
Tezimizin konusunu Türk hukuku bakımından patent verebilme şartlarının incelenmesi oluşturmaktadır.Patent, bir buluşun topluma açıklanması karşılığında, sahibine buluşun izni olmadan 3. kişiler tarafından kullanımı, üretimini, satışını ve ithalini engelleme imkânı tanımaktadır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008895 008895 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order