Skip to:Bottom
|
Content
İslam öncesi Mekke sitesinde  sosyal yapı için kapak resmi
Başlık:
İslam öncesi Mekke sitesinde sosyal yapı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK009320
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı, 1996.
Fiziksel Tanımlama:
III, 85 y. ; 30 cm.
Genel Not:
Kaynakça var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu çalışmamızda ortaya koymak istediğimiz varsayım larımız şunlardır: Mekke, tarıma el verişsiz, kurak kızgın çöl iklimine sahip oluşu dolayısıyla yerleşik şehir hayatı gelişmemiş; pazar yeri olması dolayısıyla da belli dönemlerin ekonomik canlılığına bağlı olarak varlık ve hatyatiyetini idame ettiren bir mabed sitesidir. Öncelikli önemi kutsal niteliğinden ve bu niteliğe kaynaklık eden ''Allah Evi '' nden ileri gelmektedir. Sosyal hayat göçebelik ve yerleşiklik arasında gelgitli bir özellik arzetmektedir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK009320 009320 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page