The Exploratıon Of Herstorıes Through Postmodern and Femınıst Strategıes In Wıde Sargasso Sea, "The Djinn In The Nıghtıngale's Eye" , Nıghts At The Cırcus için kapak resmi
Başlık:
The Exploratıon Of Herstorıes Through Postmodern and Femınıst Strategıes In Wıde Sargasso Sea, "The Djinn In The Nıghtıngale's Eye" , Nıghts At The Cırcus
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2001.
Fiziksel Tanımlama:
VI, 96 y. ; 30 cm.
Genel Not:
Türkçe özet var. Kaynakça var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
ÖZET: Bu tezin amacı, İngiliz edebiyatında 1960 sonrası dönemde kadın sorununun nasıl ele alındığını ve kadın kimliğinin sosyal düzlemde nasıl bir parçalanma sürecinden geçtiğini incelemek; ayrıca, metinlerarasındalık, yeniden yazma, yapısöküm, merkezsizleştirme gibi postmodern felsefeye ait stratejilerden kadın çalışmalarında nasıl faydalanıldığını üç romandan yola çıkarak analiz etmektir.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK009326 009326 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order