Farklı Refah Devleti Modellerinde Sosyal Harcamaların Niteliği  : Emekgücünün Meta Niteliği Açısından Bir Değerlendirme için kapak resmi
Başlık:
Farklı Refah Devleti Modellerinde Sosyal Harcamaların Niteliği : Emekgücünün Meta Niteliği Açısından Bir Değerlendirme
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK009336
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Ensititüsü Maliye Anabilim Dalı, 2008.
Fiziksel Tanımlama:
XVI, 176 y. : tbl., grf. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd:Word var.
502:
Doktora
Özet:
ÖZET: Sosyal devlet ya da sosyal politikaların somut örgütlenme biçimi olarak refah devleti, bu çalışmada emekgücünün meta karakteri üzerindeki odağında ele alınmıştır. Çalışmada bu etki bağlamında farklı refah devletlerinde sosyal harcamaların niteliği analiz edilmiştir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK009336 009336 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order