Will Self' s How the Dead Live in the Context of Gender Politics and Consumerism için kapak resmi
Başlık:
Will Self' s How the Dead Live in the Context of Gender Politics and Consumerism
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri Ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2008.
Fiziksel Tanımlama:
IX, 206 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim dalı Kaynakça var. İngilizce özet var. Cd: Pdf- Word var.
502:
Doktora
Özet:
Bu tezde sosyo-kültürel etmenlerin toplumsal cinsiyet kimlik oluşumu üzerindeki etkileri, Endüstri Devrimi' nin bir sonucu olduğu iddia edilen ataerkil anlayışın hükmettiği kültürel materyalizm bağlamı içinde incelenmektedir.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008938 008938 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order