İstanbul'un fethinden Tanzimat'a kadar olan dönemde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Zimmîlerin hukuki statüleri için kapak resmi
Başlık:
İstanbul'un fethinden Tanzimat'a kadar olan dönemde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Zimmîlerin hukuki statüleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 1998.
Fiziksel Tanımlama:
I, 125 y. ; 30 cm.
Genel Not:
Tez(Yüksek Lisans)İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim DalıKaynakça var.İngilizce özet var.Cd:Pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
: Bu çalışmda bir yandan Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik dönemlerinde zımmîlerin tabi olduğu hukuk ortaya konarken diğeryandan da bu hukukun dayandığı temel ilkelerin neler oldupu incelenmiştir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK009879 009879 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order