Rotterdam Kuralları'nda taşıyanın sorumluluğu için kapak resmi
Başlık:
Rotterdam Kuralları'nda taşıyanın sorumluluğu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK010639
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2010.
Fiziksel Tanımlama:
XI , [188]254 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var. Ek var (s.160-254). Cd: Pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu çalışma, deniz yoluyla eşya taşımalarının düzenlendiği 1924 tarihli La Haye Kuralları, La Haye Kuralları'nı tadil eden 1968 tarihli Visby Protokolü ve 1978 tarihli Hamburg kuralları, konteynerleşme ve elektronik haberleşme gibi çağın ihtiyaçlarına cevap verememektedir.Bu nedenle adı geçenlerin kuraların yerine geçmek ve yeknesak bir rejim oluşturabilmek amacıyla 2009 tarihinde Rotterdam Kuralları olarak anılan "Tamamen veya Kısmen Deniz Yoluyla Uluslararası Eşya Taşınması Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu" kaleme alınmıştır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK010639 010639 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order