Türk hukuku kamulaştırma - kamulaştırmasız el atma ve eşya hukuku yönünden sorunları için kapak resmi
Başlık:
Türk hukuku kamulaştırma - kamulaştırmasız el atma ve eşya hukuku yönünden sorunları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK010654
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2010.
Fiziksel Tanımlama:
XI, 157 y. ; 30 cm.
Genel Not:
Kaynakça var. İngilizce özet var. Cd: Pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu çalışma, temel bir insan hakkı olan mülkiyete devlet veye diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan müdahalesini içeren kamulaştırma, ülkemizde uygulanmsı esnasında çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların kimi yasal boşluklardan , kimi de adli mercilerin işleyişinden kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak kamulaştırmasız el atma da hem kendisi bir sorun olarak varlığını sürdürmekte hem de çeşitli sorunların doğmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada hem bu iki konuya genel bir çerçeveden bakılmış, hem de bu iki konuya dair sorunların ele alınması hedeflenmiştir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK010654 010654 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order