Deniz hukukunda bayrak devletinin uygulama yetkisi için kapak resmi
Başlık:
Deniz hukukunda bayrak devletinin uygulama yetkisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2012.
Fiziksel Tanımlama:
XV. 180 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd: pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu çalışmada bayrak devleti kavramı, mevcut uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde bayrak devletlerinin yetkileri ele alınmış; vatandaşlık hukukunda da mevcut uyrukluk bağının gemilere nasıl uyarlandığı ve Türk mevzuatında bunun nasıl düzenlendiği açıklanmıştır.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK011799 011799 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order