Avukatın azli ve haksız azlin hukuki sonuçları için kapak resmi
Başlık:
Avukatın azli ve haksız azlin hukuki sonuçları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2011.
Fiziksel Tanımlama:
X, 166 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd: pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu çalışmada, vekâlet sözleşmesinden farklılaşmış bir yapıya sahip ve kendine özgü bir sözleşmetipi olan avukatlık sözleşmesinin, müvekkilin avukatı azli ile sona erdirilmesi ve özellikle avukatın haksız azlinin neticelerinin incelenmesi oluşturmaktır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK011502 011502 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order