XX. yüzyıl Rusyası sosyo-politik yapısında Rus Ortodoks Kilisesi'nin rolü için kapak resmi
Başlık:
XX. yüzyıl Rusyası sosyo-politik yapısında Rus Ortodoks Kilisesi'nin rolü
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK011747
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı, 2012.
Fiziksel Tanımlama:
X, 246 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd: pdf var.
502:
Doktora
Özet:
Bu çalışmada; XX. yüzyıl içerisinde Rus Ortodoks Kilisesi'nin din-devlet ilişkisi sosyo-politik açıdan incelenmiştir. Üç aşamadan oluşan bu incelemede birinci olarak Ortodoksluğun Rus topraklarına intikali ve Ortaçağ boyunca meydana gelen ve kiliseyi ilgilendiren siyasi ve politik gelişmeler irdelenmiş; ikinci olarak kilise-devlet ilişkisi 1917 Bolşevik Devrimiyle birlikte incelenmiş ve son olarak da SSCB'nin çökmesi (1991) sonucu ortaya çıkan Rusya Federasyonu'nun kilise-devlet politikası açıklanmıştır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK011747 011747 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order