Biyo-tıp hukuku bağlamında insan onuru kavramı tartışmaları için kapak resmi
Başlık:
Biyo-tıp hukuku bağlamında insan onuru kavramı tartışmaları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2012.
Fiziksel Tanımlama:
IX, 129 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd: pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu çalışmada, insan onurunun biyo-tıp hukuku bağlamında nasıl bir işleve sahip olduğu incelenerek ve biyoetik meseleler insan onuru ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Konu Başlığı:

Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK011755 011755 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order