Türk hukukunda yargı kararları ışığında mecburi hizmet yükümlülüğü için kapak resmi
Başlık:
Türk hukukunda yargı kararları ışığında mecburi hizmet yükümlülüğü
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2012.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 183 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd: pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu çalışmada birinci bölümünde öncelikle mecburi hizmet yükümlülüğü kavramı anlamı ülkemizdeki kısa tarihçesi ve dogrudan ilgili olduğu Anayasal ilkeler incelenerek mevzuatımızda öngörülen hizmet yükümlülüğü türleri belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümümde ise mecburi hizmet yükümlülüklerinin varlığı ve bunun diger temel hak ve özğürlüklere olan etkisi incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise en fazla rastlanan hukuki sorunlar ele alınmaya çalışılmıştır.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK011760 011760 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order