Platon'da düzen sorunu için kapak resmi
Başlık:
Platon'da düzen sorunu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
233 s. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Platon'da düzen sorunu başlıklı bu tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde düzen sorununun Yunan mitosunda,tragedyasında, siyasetinde ve tarih yazıcılığında nasıl bir görünüm kazandığı ve geliştiği incelenmiştir.İkinci bölümde Yunan felsefesinde düzen sorunu ele alınmış ve mitos temelli düzenden felsefe temelli düzene geçiş süresi incelenmiştir.Üçüncü bölümde,Platon'un düzen anlayışında ruh ve ruhun iç düzeni incelenmiştir.Dördüncü bölümde idealar öğretisi,Platon'un düzen anlayışı bakımından yorumlanmış,iyi ideasıyla düzen arasındaki ilişki incelenmiştir.Beşinci ve son bölümde Platon'un site ve toplum düzeni anlayışı incelenmiştir.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKDRTBA54 Dr TBa 54 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...

On Order