Initiation, detachment and withdrawal: self negotiation in Ernest Hemigway's short fiction için kapak resmi
Başlık:
Initiation, detachment and withdrawal: self negotiation in Ernest Hemigway's short fiction
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
V, 134 y. ; 29 cm.
Genel Not:
Türkçe özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
ÖZET Bu çalışmada Ernest Hemingway'in birçok öyküsü içinden, çalışmanın ana izlediğini en uygun şekilde yansıtacak onbeş hikaye seçilerek 'modern bireyin kendiyle hesaplaşması' süreci incelenmiştir. Üç aşamadan oluşan bu süreç öncelikle bireyin korku, acı ve ölüm temalarıyla olan ilk tecrübesiyle başlar. İkinci aşamada, birey o 'ilk tecrübenin' yarattığı kargaşa, travma ve yabancılaşma hissiyle kendini gerçek dünyadan sıyırarak, değişik ortamlara girip farklı uğraşlar edinerek, düzen ve huzuru yeniden yapılandırmaya çalışır. Son aşamaya gelindiğinde ise birey, eski tecrübelerinin ve sosyal baskıların arasında sıkışıp kalmışlığını, kendini, geçici bir süreliğine de olsa, toplum ve toplumu oluşturan kurallar bütününden soyutlayarak doğaya kaçış yoluyla kırmaya çalışır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKYLTHE32 YLT He 32 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...

On Order