Çağdaş köylerde yapılan "yerleşim mantığı" çalışmalarının arkeolojik yerleşmelerin yorumuna katkısı için kapak resmi
Başlık:
Çağdaş köylerde yapılan "yerleşim mantığı" çalışmalarının arkeolojik yerleşmelerin yorumuna katkısı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
2 c. : şkl., tbl., levha ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
ÖZET Arkeolojik yerleşmeleri, bütün ayrıntılarıyla, eksiksiz olarak açığa çıkartma olanağına ne yazık ki sahip değiliz. Bununla birlikte, tarihöncesi yerleşmeleri yorumlama ihtiyacı, yerleşmelerin oluşumlarına yönelik çeşitli modellere duyulan gereksinimi de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, oluşum süreçlerini birbirleri ile kıyaslayabilmek için, Orta Anadolu'da bulunan, birbirlerinden biçimsel olarak farklı üç yerleşme seçilmiştir. Bu yerleşmelerde, mimari düzene dair tekrarlanan yapı (doku), akraba grupları, ekonomik ve sosyal ilişkiler, genel (bölgesel) ve özgün (yerleşmelere özgü) tarihçeler, çevresel özellikler hakkında veri toplanmış, bütün bunların yerleşmenin oluşumuna katılımları, "neden-sonuç" bağlamında ele alınmıştır. Yerleşmenin genelinin anlaşılmasına yönelik araştırmalara ek olarak, onun biçimini meydana getiren birimlerden en küçüğü olan yapı toplulukları üzerine daha ayrıntılı bir çalışma yapılmış, yapı topluluklarının zaman içindeki oluşum evreleri ve mekanların hanehalkı tarafından günlük kullanımını yansıtan insan faaliyetleri üzerine de yoğunlaşılmıştır.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKDRTD31 Dr TD 31 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...

On Order