Herlanders : The development and transformation of feminist utopias in the literature of the United States için kapak resmi
Başlık:
Herlanders : The development and transformation of feminist utopias in the literature of the United States
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 280 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
ÖZET: Bu çalışma, feminizm ve ütopya kavramları arasındaki ilişkiyi, Amerika Birleşik Devletleri yazını ve tarihi özelinde, feminist düşünce ve ütopyacılığın ortaya çıkışı ve gelişimini ele alarak irdelemeyi amaçlar. Çalışmada, Batı ve Amerikan ütopya geleneklerini özetlenerek ve ütopyacı düşüncenin Amerikan feminizminin tarihi açısından taşıdığı önem vurgulanarak, Amerikan feminist ütopyalarının 19.yüzyıldan 20.yüzyılın sonuna kadar geçirdiği evrim, tarihsel bir bağlamda, bu türün önde gelen yapıtlarında ayrıntılı olarak incelenerek ele alınır. Çalışmanın temelini oluşturan sav, ütopya yazınının temel paradigmalarında yaşanan değişimin, geleneksel feminist ütopyaların geleneksel-sonrası ve yerleşik kalıpları aşan feminist ütopyalara evrilmesi süreciyle paralel olduğuna ve 1960 sonrasında yazılan feminist ütopyaların sağlıklı bir incelemesinin yapılabilmesi için yerleşik anlayışların bu değişimler ışığında gözden geçirilmesine dayanan yeni bir tanım ve kavramlar kümesine gerek olduğuna dayanır. Bunun yanı sıra, (feminist) ütopyaların anlatım tekniklerinde bu değişimlerle eşzamanlı olarak gerçekleştiği söylenebilecek ütopyanın romanlaşması sürecine de değinilir.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKDRTHE43 Dr THe 43 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...

On Order