Hegel'in insan anlayışı çerçevesinde efendi köle diyalektiği için kapak resmi
Başlık:
Hegel'in insan anlayışı çerçevesinde efendi köle diyalektiği
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
V, 74 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet ve kaynakça var. .
502:
Tez (Yüksek Lisans)
Özet:
ÖZET Bu çalışmada Hegel’in efendi köle diyalektiği, Ben-Başkası ilişkisi bağlamında yorumlanmıştır. Bu yorum Hegel’in insan anlayışı içinde temellendirilmiş ve temellendirmenin vargıları ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ana kaynağı Tinin Görüngübilimi’dir; ayrıca Hegel’in insan anlayışını açıklamak için Hukuk Felsefesinin Prensipleri ve Tarih Felsefesi de incelenmiştir. Bu incelemelerde vurgulanan insanın Hegel felsefesindeki yeri ve rolüdür. Böylelikle efendi köle diyalektiğinde ortaya konan insan anlayışıyla Hegel’in diğer yapıtlarındaki insan anlayışının ortaklıklarını ve temel belirlenimlerini açığa çıkartmak hedeflenmiştir. Çalışmanın genelinde, Hegel ve felsefesi üzerine yapılmış çalışmalardan destek alınarak eleştirel bir yaklaşım ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ana kaygısı, Ben-Başkası ilişkisinin benliğin ve toplumsallığın kurulumundaki rolüne vurgu yapmaktır.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKYLTBA118 YLT Ba 118 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...

On Order