Skip to:Bottom
|
Content
Felsefi açıdan tıp etiği için kapak resmi
Başlık:
Felsefi açıdan tıp etiği
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
EFKYLTBa154
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : [t.y.].
Fiziksel Tanımlama:
IX, 105 s. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez (Yüksek Lisans)
Özet:
Felsefe-tıp ilişkisi antik dünyada başlamıştır. Felsefe, tıbba varlık bilgisi (ontoloji), yöntem ve değer bilgisi açısından katkı yapmış, tıbbın bilimsel ve etik temellendirilmesine olanak sağlamıştır.
Konu Başlığı:

Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKYLTBA154 YLT Ba 154 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page