Transactıons on parallel and dıstrıbuted systems için kapak resmi
Başlık:
Transactıons on parallel and dıstrıbuted systems
ISSNp:
10459219
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : IEEE Computer Society, 1995.
Fiziksel Tanımlama:
1220c. : tbl. , graf. , res.; 28 cm.
Cilt/Tarih Aralığı:
s.11 (1995)
Çıkış Sıklığı:
Aylık
Ek Kurum Yazarı: