Transactıons parallel and dıstrıbuted systems için kapak resmi
Başlık:
Transactıons parallel and dıstrıbuted systems
ISSNp:
10459219
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : IEEE Computer Society, 1996.
Fiziksel Tanımlama:
544 c. : res. , graf. , tbl.; 27 cm.
Cilt/Tarih Aralığı:
s.5 (1996)
Çıkış Sıklığı:
Aylık
Ek Kurum Yazarı: