Transactıons on parallel and dıstrıbuted systems için kapak resmi
Başlık:
Transactıons on parallel and dıstrıbuted systems
ISSNp:
10459219
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
Urbana : IEEE Computer Society, 1997.
Fiziksel Tanımlama:
95 c. : graf. , res. , tbl.; 27 cm.
Cilt/Tarih Aralığı:
s.1 (2006)
Çıkış Sıklığı:
Aylık
Ek Kurum Yazarı: