PC net : Bilgisayar ve internet dergisi için kapak resmi
Başlık:
PC net : Bilgisayar ve internet dergisi
ISSNp:
13014773
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, [t.y.].
Fiziksel Tanımlama:
:
Çıkış Sıklığı:
Aylık
Ek Kurum Yazarı: