Cost accountıng için kapak resmi
Başlık:
Cost accountıng
Dil:
English, Middle (1100-1500)

English
Dil Kodu:
eng
ISBN:
9780256155730
Edisyon:
4th ed.
Yayın Bilgileri:
Massachusetts : Irwin, 1994.
Fiziksel Tanımlama:
xxx, 984 s. : tablo, grafik ; 25cm.
Genel Not:
Dizin var.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap ULF78 78 Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Genel Kitaplık
Arıyor...

On Order