Skip to:Bottom
|
Content
Akut lenfoblastik lösemi idame tedavisinde, tedavinin ve hastalığın geç yan etkisi olarak osteoporoz/osteopeni riskinin araştırılması için kapak resmi
Başlık:
Akut lenfoblastik lösemi idame tedavisinde, tedavinin ve hastalığın geç yan etkisi olarak osteoporoz/osteopeni riskinin araştırılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
41024T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
66 y. : tbl., şkl. ; 29 cm.
502:
Tez(Uzmanlık)
Özet:
Bu çalışma ile ALL hastalarında osteoporoz / osteopeni riskini saptamayı amaçladık. Bu komplikasyon hem çocukluk hem de ileri yaşlarda önemli bir sağlık sorunu olacağından, riskin artmış olduğunun gösterilmesi, korunma ve erken tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koyacaktır. Hasta grubumuzda, tanı anında saptanan kemik morbiditesi (kemik ve eklem ağrısı, kırık hikayesiliteratürlerde belirtilen oranlarla paralellik göstermekte idi. Ancak şikayetlerin cinsiyet ve yaşla olan ilişkisi vaka sayısının azlığından dolayı değerlendirilemedi. ALL grubunda, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında KMY ve Z skor belirgin düşük saptandı ve yapılan çalışmalar ile uyumlu idi. 25 Hidroksi vitamin D3 düzeyleri çalışma grubunda belirgin düşük saptandı ve bu sonuç literatürler ile uyumlu idi. İdrarda N-telopeptid düzeyi çalışma grubunda belirgin olarak yüksek saptandı. Literatürde tanı anında idrarda N-telopeptid düzeylerinin normal olması ve tedavi bitiminde giderek yükselmesi sonuçlarımız ile paralellik göstermekte idi. Bu durum ALL tedavisinde kullanılan yoğun kemoteröpatiklere, özellikle de kortikosteroidlerle açıklandı. Çalışmamızın sonucu, ALL olgularında osteoporoz riskinin arttığını göstermiştir. Bu olgularda osteopeni / osteoporozdan korunma ve erken tedavi için takibin gerekli olduğuna dikkat çekilmiştir.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41024.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41024 41024 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page