Skip to:Bottom
|
Content
Bilirkişilik sözleşmesinin hukuki niteliği ve bilirkişinin üçüncü kişiye karşı olan sorumluluğu için kapak resmi
Başlık:
Bilirkişilik sözleşmesinin hukuki niteliği ve bilirkişinin üçüncü kişiye karşı olan sorumluluğu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
X, 122 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmanın konusu, özel hukuk alanında bilirkişilik sözleşmesinin hukuki niteliğini ve bilirkişinin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunun hangi esaslara bağlandığını incelemektir. Bilirkişilik sözleşmelerinin genel özellikleri üzerinde durmanın yararlı olacağı düşünüldüğünden çalışmanın ilk bölümünde, bilirkişilik kavramı ve çok çeşitli alanlarda karşılaşılan bilirkişilik sözleşmelerinin ortak özellikleri ana hatlarıyla açıklanmıştır. Tezin ikinci bölümünde, bilirkişilik sözleşmesinin hangi sözleşme türüne dahil edilebileceği özellikle istisna ve vekalet sözleşmeleri ekseninde tartışılmıştır. Son bölümde ise bilirkişinin üçüncü kişiye karşı olan sorumluluğunun hangi esaslara dayandırılabileceği üzerinde durulmuştur.
Konu Başlığı:

Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40918.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 40918 40918 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page