Skip to:Bottom
|
Content
İcra ve iflas hukuku'nda ihtiyati tedbirler için kapak resmi
Başlık:
İcra ve iflas hukuku'nda ihtiyati tedbirler
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
41506T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
XVI, 168 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
"İcra ve İflas Hukuku'nda İhtiyati Tedbirler" isimli çalışmamızda, icra ve iflas takibi sırasında ortaya çıkan bir uyuşmazlığın çözümünde görevli olan yargılama organlarının, kesin kararları öncesi ihtiyati tedbir kararı verebilip veremeyeceklerini inceledik. Bunun için öncelikle ihtiyati tedbirlerin Medeni Usul Hukuku'ndaki yeri ve önemini inceledikten sonra icra ve iflas işleriyle ilgili bir uyuşmazlığın çözümü sırasında ihtiyati tedbir kararı verilebilip verilemeyeceğini Alman ve İsviçre Hukukları'ndan örnekler vererek açıkladık. Çalışmamızın devamında ihtiyati tedbirlerin çeşitlerini ve hukuki niteliğini inceledik. Bir sonraki bölümde İcra ve İflas Kanunu'na göre ve uygulamada hangi hallerde ihtiyati tedbir kararları verilebileceğini tek tek açıkladıktan sonra İcra ve İflas Hukuku'nda ihtiyati tedbir kararları alınamayacağı belirtilen hallere değindik. İhtiyati tedbir kararı alınırken izlenecek usulü izah ettikten sonra, hangi hallerde ihtiyati tedbir kararlarının sona ereceğini anlattık. Son olarak da haksız ihtiyati tedbirden doğan tazminat davasını inceledik.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41506.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41506 41506 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page