Skip to:Bottom
|
Content
Women writers of the beat generation için kapak resmi
Başlık:
Women writers of the beat generation
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
vi, 80 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu tez, 1950'li yıllarda Amerika'da etkili olmus, Beat olarak adlandırılan erkekegemen akımın kadın tarafının incelenmesidir. II. Dünya Savası sonrası Amerika'nın galip gelmesiyle ülkede artan refah düzeyi, savastan olumsuz etkilenmis ya da konformist düzenden rahatsızlık duyan bazı yetenekli gençleri dilde, yasam biçiminde ve edebiyatta yeni bir arayısa yöneltir; bu yenilikçi arayısta bile kadınlar, Amerika'da her zaman oldugu gibi, istemli yada istemsiz bir biçimde bu yeni olusumun dısında bırakılırlar. Tezde, bu baskaldıran kadınların karsılastıkları güçlükler, yapmaya çalıstıkları, kadınların özgürlesmesinde nasıl bir rol oynadıkları ve ataerkil toplum düzeninin onlar üzerindeki ekileri incelenmistir. Sonuç olarak bazı Beat kadınları ataerkil yapının kendi üzerlerindeki olumsuz etkiyi dagıtabilmis, kendilerini özgür kıldıkları gibi, diger kadınların da özgürlesmelerine ön ayak olmuslardır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45808.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45808 45808 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page