Skip to:Bottom
|
Content
Avrupa Birliği gençlik politikaları çerçevesinde gençlik programı ve etkileri için kapak resmi
Başlık:
Avrupa Birliği gençlik politikaları çerçevesinde gençlik programı ve etkileri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
45539T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 160 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmada, Avrupa Birliği gençlik politikasının oluşturulma sürecinde karşılaşılan zorluklara değinilmiş, çözüm önerileri tartışılmıştır. Avrupa Birliği'ne bağlı gençlik alanında çalışan yapıların yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi iki önemli kuruluşun gençlik alanındaki faaliyetleri ve gençlik politikalarına katkıları incelenmiştir. Son olarak, Gençlik Programı kapsamında eylemler tanıtılmış, kültürlerarası diyaloğa, Avrupa Vatandaşlığına, yaygın eğitimin tanınmasına ve gençlik katılımına katkıları aktarılmıştır. Gençlik Programı'nın daha fazla gence ulaşması gerekmektedir. Gençlik Programının özellikleri ve etkileri aktarılırken gençlerin, gençlik çalışanlarının, gençlik alanında çalışan kuruluşların tecrübelerinden, gençlik projelerinde yer almış yerli ve yabancı katılımcıların görüşlerinden yararlanılmıştır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45539.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45539 45539 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page