Skip to:Bottom
|
Content
Tebaadan yutttaşa geçiş; Hobbes, Locke ve Rousseau'da toplum sözleşmesi kuramları için kapak resmi
Başlık:
Tebaadan yutttaşa geçiş; Hobbes, Locke ve Rousseau'da toplum sözleşmesi kuramları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK008969
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, 2006.
Fiziksel Tanımlama:
78 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd : Pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
ÖZET: Bu çalışmada Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jaques Rousseau'nun toplum sözleşmesi modelleri ve siyasal düşünceleri ve bu üç düşünürün siyasal düşüncesinin gelişimini incelemenin sağladığı veriler temel alınarak genel olarak burjuva siyasal düşüncesinin gelişimi ana hatlarıyla incelenmiştir.
Konu Başlığı:
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008969 008969 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page