Skip to:Bottom
|
Content
Mitos'tan Logos'a geçiş sürecinde Tragedya'nın yeri ve önemi için kapak resmi
Başlık:
Mitos'tan Logos'a geçiş sürecinde Tragedya'nın yeri ve önemi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
V, 162 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisasns)
Özet:
Mitostan logosa geçiş sürecinde tragedyanın yeri ve önemi adlı tezimize; öncelikle mitleri ve mitosları, ve buna bağlı olarak da mitolojiyi araştırmakla başladık. Sürecin ilk aşaması; aynı zamanda, insanın bilgisinin ilk kaynağı sözlü geleneğin ürünleri olan, mitosları da ortaya koymaktadır. Homeros ve Hesiodos ile birlikte Yunan dünyasında, mitlerin nasıl yorumlandığı ifade edilmektedir. Yunanlılar'ın mitosları ve mitolojiyi nasıl akılcılaştırdıkları, mitostan logosa geçiş sürecinin gelişimi ile birlikte incelenmiştir. Bu sürecin önemli bir evresi olan Tragedya Sanatı'nın, hem işlevi hem de bu süreç içinde oynadığı rol araştırılarak tezin süreci devam etmiştir. Daha sonra da, mitostan logosa geçiş sürecinin son aşaması olarak; Yunan felsefesinin mitosu ve tragedyayı nasıl yorumladığı gösterilmeye çalışılacaktır. Tezin takip etmeye çalıştığı tarihsel süreç içinde, söz ve konuşma (logosyönteminin nasıl bir evrim geçirdiği de ortaya çıkacaktır. Sonuç kısmında ise; mitos ile logos arasındaki ilişkinin ve süreç içindeki gelişiminin aslında paralel bir biçimde olduğu yorumlanarak tartışılacaktır. Böylelikle, günümüz dünyası içinde mitosun aldığı yeni boyuta ışık tutulmuş olacaktır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42053.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42053 42053 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page