Skip to:Bottom
|
Content
Sıvı itriyum halojenürlerde moleküler kümelerin denge geometrisi ve yapı analizi için kapak resmi
Başlık:
Sıvı itriyum halojenürlerde moleküler kümelerin denge geometrisi ve yapı analizi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yerel Yer Numarası:
45939T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
viii, 36 y. : şkl. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Tezde iyonlar arası ayrıntılı etkileşmeleri içeren potansiyel modeli ve bu modeli belirlemek için, bir molekül dinamiği programı ile yapılan modelleme çalışmaları tartışılacaktır. Modelleme çalışmaları sonucunda sistemlerdeki mevcut ayrıntılı etkileşmeleri içeren bir rafine iyonik potansiyelin parametreleri tayin edilecektir. Bu potansiyel modelin kullanıldığı bir molekül dinamiği programı yardımıyla tüm sıvı itriyum (Y) halojenürlerde YX3 (X: F, Cl, Br ve I) moleküler kümelerin denge geometrisi belirlenecek ve yapı analizi çalışmaları yapılacaktır. Tez sonuçları mevcut deneysel veriler ve önceki iyonik model hesaplamaları ile karşılaştırılacaktır.
Konu Başlığı:

Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45939.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 45939 45939 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page