William Shakespeare için kapak resmi
Başlık:
William Shakespeare
Dil Kodu:
Osmanlıca
Yazar:
Yerel Yer Numarası:
TAEK2010/12
Yayın Bilgileri:
[y.y.]: [y.y.], [t.y.]
Fiziksel Tanımlama:
224 s. : 21 cm.
Genel Not:
Eserin ilk sayfaları eksiktir.

Mehmet Behçet Yazar

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap TAEK2010/12 TAEK2010/12 Türkiyat Araştırmaları Ens. Kütüphanesi Genel Koleksiyonu
Arıyor...

On Order