Skip to:Bottom
|
Content
Lex Mercatoria : Ortaçağ Avrupası'nda ticaret hukukunun gelişmesi için kapak resmi
Başlık:
Lex Mercatoria : Ortaçağ Avrupası'nda ticaret hukukunun gelişmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
41151T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
IX, 150 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
XI. yüzyıl sonrasında hızla gelişen ticaretin ihtiyaçları yeni hukuksal düzenlemeler gerektirmekteydi. Bir fuardan diğerine gezen, deniz yoluyla taşıma yapan tüccarların kendi aralarında geliştirdikleri örf-adet kuralları "lex mercatoria" olarak bilinen yeni ticaret hukukunun temelini oluşturmuştur ve tacirler, tüccar mahkemelerinde bu hukuka göre yargılanmışlardır. Bu çalışma, Ortaçağ Avrupası'nda öncelikle ticaretin izlediği gelişme sürecini, ardından yeni ticaret kurumları, son olarak da ticari örf-adet ve ticaret hukuku arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41151.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41151 41151 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page