Skip to:Bottom
|
Content
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde inanç özgürlüğü ve Türkiye için kapak resmi
Başlık:
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde inanç özgürlüğü ve Türkiye
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
40747T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
VII, 138 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmada, ulusal ve uluslararası alanda güncelliğini koruyan bir konu olan inanç özgürlüğü incelenmiştir. Dört bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün hazırladığı uluslararası belgeler inanç özgürlüğü açısından ele alınmıştır. İkinci ve üçüncü bölümde, Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin inanç özgürlüğüne ilişkin maddeleri ve bu maddeleri içtihatıyla somutlaştıran Strasbourg organlarının kararları açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise, ilk üç bölümde ortaya konan veriler uşığında, Türkiye'de inanç özgürlüğüne ilişkin yaşanan güncel hukuk sorunları değerlendirilmiştir. Başörtüsü kullanımı, zorunlu din dersleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Türkiye'deki hukuksal düzenleme ve uygulama, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile çelişen öğeler içermektedir. Bu üç konuya ilişkin sorunların, ayrı ayrı değil de bir bütün olarak ele alınması, toplumsal uzlaşmaya dayalı bir çözüme ulaşılması açısından gereklidir.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40747.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 40747 40747 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page