Skip to:Bottom
|
Content
Montreux (Montrö) Sözleşmesi uyarınca Türk Boğazları'ndan savaş gemilerinin geçiş rejimi için kapak resmi
Başlık:
Montreux (Montrö) Sözleşmesi uyarınca Türk Boğazları'ndan savaş gemilerinin geçiş rejimi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2009.
Fiziksel Tanımlama:
xix, 179 y. : tbl. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Montreux(Montrö) Sözleşmesi Uyarınca Türk Boğazları’ndan Savaş Gemilerinin Geçiş Rejimi başlıklı tez toplam 5 bölüm ve 11 Ek’ten müteşekkildir.Birinci Bölümde, Türk Boğazları öncelikle coğrafi ve hukuki açıdan kısaca ele alınmış ve müteakiben Türkiye ve Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler açısından stratejik önemine değinilmiştir.İkinci Bölümde, savaş gemilerinin geçiş rejimi temelinde Montrö Sözleşmesi’ne kadar olan tarihsel süreç özetlenmiştir. Üçüncü Bölümde, savaş gemilerinin geçiş rejimi ayrıntılarıyla ele alınarak teorik çerçeve çizilmiştir.Dördüncü Bölümde, uygulamaya ilişkin olarak günümüze kadar karşılaşılmış sorunlara değinilmiş, ortaya çıkan sorulara cevaplar aranmıştır.Ve son olarak Beşinci Bölümde, hukuki statüde olabilecek değişiklikler ele alınmış ve Birleşmiş Milletler(BM) Deniz Hukuku Sözleşmeleriyle teamül kuralları çerçevesinde konuya ilişkin öngörülerde bulunmaya çalışılmıştır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 44805 44805 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page