Skip to:Bottom
|
Content
Tarihu İbn Haldun : Kitâbü’l-iber ve divanü’l-mübtede ve’l-haber fî eyyami’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber ve men asarahum min zevi’s-sultani’l-ekber için kapak resmi
Başlık:
Tarihu İbn Haldun : Kitâbü’l-iber ve divanü’l-mübtede ve’l-haber fî eyyami’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber ve men asarahum min zevi’s-sultani’l-ekber
Dil:
Arabic
Dil Kodu:
ara
Yayın Bilgileri:
[Kahire] : Matbaatü'l-Kübra, Zilhicce 1284 H/25 Mart - 23 Nisan 1868.
Fiziksel Tanımlama:
c. 2 (328, 4, 190 s.); 24x16 cm.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFKKYZY00341 961 HAL.T Zilhicce 1284 H/25 Mart - 23 N Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page