Skip to:Bottom
|
Content
Basın özgürlüğünün kapsamı ve sınırları için kapak resmi
Başlık:
Basın özgürlüğünün kapsamı ve sınırları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yazar:
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 334 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Basın özgürlüğü, genel olarak haber, fikir ve düşünceleri basılmış eserler yoluyla, serbest olarak açıklama ve yayma özgürlüğüdür. İfade özgürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını sağlayan bir özgürlük olarak basın özgürlüğü, uluslar arası belgelerde ve demokratik anayasalarda güvence altına alınmıştır. Basın özgürlüğü de diğer temel hak ve özgürlükler gibi mutlak ve sınırsız değildir. Basın özgürlüğünün güvence altına alındığı uluslar arası belgelerde ve ülke anayasalarında, bu özgürlüğün hangi esas ve usuller dahilinde sınırlanabileceğine ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır. Basın özgürlüğünün düzenlendiği 1982 Anayasası’nın kararları dikkate alındığında basın özgürlüğünün sınırları, “başkalarının şöhret ve haklarının korunması”, olmak üzere üç kategori altında toplanabilir. Ayrıca, belirtilen bu sebeplere bağlı olarak yapılacak olan sınırlamaların da sınırları vardır. Genel olarak “kanunilik”, “demokratik bir toplumda gereklilik”, “açık ve mevcut tehlike” ve “ölçülülük” bu ölçütlerden bazılarıdır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012548 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082943 Tt 1591 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page