Düstur için kapak resmi
Başlık:
Düstur
Dil:
Turkish, Ottoman
Dil Kodu:
ota
Yerel Yer Numarası:
HFK0072401
Edisyon:
2. bs.
Yayın Bilgileri:
Dersaadet (İstanbul) : Adliye Nezareti İhsaiyat ve Müdevvenat-ı Kanuniye Müdüriyeti (Matbaa-i Osmaniye), 1913.
Fiziksel Tanımlama:
22, 881 s. ; 16x 25 cm.
Genel Not:
Hükumet-i seniyece menafii Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti'ne terk edilmiş ve kaffe-i masarıfı cemiyetce tediye edilerek hükumetin nezareti altında tab ve temsil kılınmışdır.Adliye Nezareti İhsaiyat ve Müdevvenat-ı Kanuniniye Müdüriyeti mar
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam Metin İçin Tıklayınız

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0072401 K 1740 1913 c.1 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Nadir Eser Koleksiyonu
Arıyor...

On Order