Skip to:Bottom
|
Content
Ceza muhakemesi hukuku için kapak resmi
Başlık:
Ceza muhakemesi hukuku
Dil:
Türkçe
ISBN:
9789750244766
Edisyon:
10. bsm.
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
920 s. ; 24 cm.
Seri:
Seçkin Yayıncılık. Hukuk ; no. 779
Seri Başlığı:
Seçkin Yayıncılık. Hukuk ; no. 779
Genel Not:
Kaynakça ve dizin vardır.
Özet:
Ceza Muhakemesi Hukuku" ders kitabının onuncu baskısında, 15.08.2017 tarih ve 694 sayılı KHK da dâhil olmak üzere dokuzuncu baskı sonrası gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmıştır. Bununla birlikte gerek yerli gerek yabancı literatürde ön plana çıkan güncel tartışmalar yansıtılmaya çalışılmış, ayrıca yüksek yargı kararları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kitapta; Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları, Ön Alan Soruşturmaları, Soruşturma Evresi, Koruma Tedbirleri, İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü Kovuşturma Evresi, Ceza Muhakemesinde İspat, Delil Yasakları, Kanun Yolları, Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri, Konuya Göre İşlenmiş Güncel Yargıtay ve AİHM Kararları, Bireysel Başvuru konularına yer verilmektedir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2474750-1001 KKX4604.3 1:TURCADEMY
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page