Cumhuriyet savcısının soruşturma temel kitabı \ için kapak resmi
Başlık:
Cumhuriyet savcısının soruşturma temel kitabı \
ISBNp:
9789750247798
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
TUR
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018.
Fiziksel Tanımlama:
608s.; 20 cm.
Özet:
Kitapta; En son ve en yeni kurallar ve yapılan değişiklikler detaylıca işlenerek; • Genel esaslar ve evrensel ceza ilkeleri detaylıca belirtilmiştir. • Suç ve suçüstü halleri, etkin soruşturmanın yürütülmesine dair bütün kavramlar tanımlanmıştır. • Yargı erki yetki alanıyla, iddia, savunma ve karar makamı, görevlileriyle görev, yetki ve sorumlulukları kapsamlıca anlatılmıştır. • Yakalama, gözaltı, arama, el koyma, tutuklama, adli kontrol, iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme ile ilgili koruma tedbirlerinin tanım, süre, yetki, kapsamı uygulama örnekleriyle açıklanmıştır. • Tazminat ve rücu konusuna örnek kararlarla yer verilmiştir. • Özel soruşturma usulleri ayrıntılı biçimde belirtilmiştir. • İhbar ve şikayet ile sorgu ve savunma örnek formatlarıyla yazılmıştır. • Savcı, hakim, avukat, noter, amir, memur ve diğer görevlilerle ilgili özel soruşturma izni, usulleri ve buna dair örnek kararlara yer verilmiştir. • Soruşturma dosyasındaki bilgi, belge, bulgu, delil, beyan, olgu, vakıa, otopsi, olay yeri inceleme tutanakları ve örnek formatlarla zenginleştirilmiştir. • İddianame, takipsizlik ile soruşturmayı neticelendiren bütün kararlar ve fezleke örnekleriyle açıklanmıştır. • Yeni Yönetmelikle disiplin soruşturmaları, tanım, kavram, kapsam, tür, derece, netice, savunma, muhakkik raporu ve kararı örnekleriyle belirtilmiştir. • Kabahatler, idari yaptırımları, yeni düzenlemelerle infaz ile idari iş ve işlemleriyle anlatılmıştır. • Etik ilkeler ve tavsiyelerle taçlandırılmıştır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2474238-1001 QA76.73 .C154 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order