Skip to:Bottom
|
Content
Karayolları trafik kanununda hukuki sorumluluk (Türk, İsviçre ve Alman Hukukları karşılaştırmalı) için kapak resmi
Başlık:
Karayolları trafik kanununda hukuki sorumluluk (Türk, İsviçre ve Alman Hukukları karşılaştırmalı)
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xxvii, 491 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Karayolları trafiğinde meydana gelen kazalarda hukuki sorumluluğu incelediğimiz tezimizde, ülkemizde bu alandaki özel düzenleme olan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda (KTK) öngörülen hukuki sorumluluğa ilişkin hükümler; bu Kanuna kaynak teşkil etmiş olan İsviçre Karayolları Trafik Kanunu (SVG) ile bunlardan farklı bir sistem benimsemiş olan Alman Karayolları Trafik Kanununda (StVG) öngörülen hukuki sorumluluğa ilişkin hükümlerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Başta işleten olmak üzere karayolları trafiğinde sorumlu olan kişiler, motorlu araç ve motorlu aracın işletilmesi kavramları, sorumluluğun niteliği, koşulları ve hükümleri, Türk, İsviçre ve Alman hukukları açısından öğreti ve yargı kararlarındaki tartışmalar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilmiş, her üç hukuk sistemi arasındaki farklılıklar tespit edilmiştir. Böylece ülkemizde ve dünyada karayolları trafiğinde giderek artan tehlike karşısında zarar görenlerin daha iyi korunmalarının sağlanması amacıyla çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

In our dissertation regarding civil liability in traffic accidents, the provisions relating to civil liability of Turkish Road Traffic Act (KTK: Law No. 2918), the special regulation in this area in Turkey, are examined in comparison with the provisions of Swiss Road Traffic Act which is the source of KTK, and the provisions of German Road Traffic Act (StVG) which has different liability system from both KTK and SVG. In this context, in road traffic, responsible people, especially the liability of motor vehicle holder, motor vehicle and its operation conception; description, condition and provisions of the liability are evaluated in light of discussions in doctrine and jurisprudence and the differences between these three countries’ legal systems are determined. Consequently, recommendations to the solution in order to preserve the rights of victims against the increasing danger of road traffic in Turkey and in the wold are offered.
Son Zamanlarda Geldi:
53877 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084130 Tt 1723 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page