Skip to:Bottom
|
Content
Satış sözleşmesinde riskin geçişi için kapak resmi
Başlık:
Satış sözleşmesinde riskin geçişi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xxiii, 499 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Bu tezde, satış sözleşmesinde riskin geçişi, Türk Borçlar Kanunu, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) ve Incoterms 2010 çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışmada, bu hukuki düzenlemelerin yanı sıra diğer mukayeseli hukuk verilerinden de yararlanılmış; incelemenin bütününde bu yaklaşımın sürdürülmesine özen gösterilmiştir.Türk kanun koyucusu, bu çalışmanın konusunu oluşturan kavramı hasar terimi ile ifade etmektedir. Ne var ki, bu terim kurumu yanlış tanıttığı gibi yüklendiği mananın anlaşılmasını da güçleştirmektedir. Anılan gerekçelerle, bu doktora tezinde hasar yerine, risk terimi kullanılmıştır.Riskin geçişiyle, alıcı, satılanı hiç ya da sözleşmede öngörüldüğü biçimde elde edemese dahi, kendi edimi olan belirli bir miktar parayı yine de satıcıya ödemek zorunda kalır. Bu yönüyle riskin alıcıya geçtiği anı, ifa sürecinin miladı olarak nitelendirmek mümkündür.

In this dissertation, passing of risk in contract of sale is dealt within the framework of Turkish Code of Obligations, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and Incoterms 2010. In addition to these regulations, data of other comparative laws have been taken into consideration in this study, and this approach has been carried on the entire of it.Turkish legislative body expresses the concept of this thesis by the term of “damage”. However, using the term of “damage” causes misinterpretation and misunderstanding of the meaning of the concept. On these legal grounds, in this thesis, the term of “risk” has been used instead of the term of “damage”.Once the risk passes, the buyer shall pay to the seller the certain amount of money provided in the contract for his performance even though he has not received the goods or received them only in a damaged condition. In this regard, it is possible to consider the moment of the passing of risk as the milestone of the performance process.
Son Zamanlarda Geldi:
52997 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084084 Tt 1678 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page