Skip to:Bottom
|
Content
Türk İdare Hukukunda istimvalin hukuki rejimi için kapak resmi
Başlık:
Türk İdare Hukukunda istimvalin hukuki rejimi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 140 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Bu çalışmada, istimval müessesesinin Türk Hukukunda ne anlam ifade ettiği anlatıldıktan sonra, benzer müesseselerle arasındaki farklılıklar konusunda değerlendirmeler yapılmış ve istimvale ilişkin temel ilkeler ortaya koyulmuştur. Bununla birlikte, istimval müessesesi, idari işlem kuramı bakımından ele alınmıştır. Bu kapsamda, Türk Hukukunda, istimvale ilişkin hükümler ihtiva eden kanuni düzenlemeler, ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Son olarak, istimval müessesenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek bir takım sorunlara çözün aranmıştır.

In this study, after explaining what the legal realm of istimval institutions that meaningful in Turkish Law, made assessments about the differences between similar institutions and has set out the basic principles for istimval . However, istimval institution is discussed in terms of the administrative process theory. In this context, the Turkish law, istimval containing provisions relating to the legal regulations, are discussed in detail. Finally, the judgment in considering the use istimval institutions have sought to solve a number of problems that may occur as a result.
Son Zamanlarda Geldi:
53690 (2. kopya)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084118 Tt 1711 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page