Skip to:Bottom
|
Content
Hemofili hastalarında majör cerrahi girişimlerin yöntemi./cVeysel Suzan ; tez danışmanı Zafer Başlar. için kapak resmi
Başlık:
Hemofili hastalarında majör cerrahi girişimlerin yöntemi./cVeysel Suzan ; tez danışmanı Zafer Başlar.
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng

tur
Yerel Yer Numarası:
CTFKT0039544
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
vii, 60 y. : grafik, tablo ; 30 cm.
502:
Tez (uzmanlık tezi) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Hemofili hastalarında cerrahi girişimlerin yönetimi önemli bir sorundur. Çalışmamızın amacı bilim dalımızda takip edilen hemofilik hastaların majör cerrahi girişim (MCG) sonuçlarının irdelenmesidir. Bilim dalımızdan takipli hemofili hastalarına 2004-2017 yılları arasında uygulanan MCG’ler geriye dönük olarak incelendi. Hasta dosyaları incelenip MCG öncesi bazal aPTZ ve faktör düzeyi, inhibitör taraması sonucu, (varsa) inhibitör titresi kaydedildi. Hastaların geçirdikleri MCG cinsi, operasyondan önce, sırasında ve sonrasında verilen faktör konsantrelerinin miktarı ile faktör replasmanı sonrası faktör düzeyi ve aPTZ sonuçları; ameliyat sırasında veya sonrasında gelişen komplikasyonlar; not edildi. Çalışmaya dahil edilen 39 hastanın (37 hemofili A, 2 hemofili B) 20’si ağır, yedisi orta, 12’si ise hafif hemofiliydi. Toplam 49 MCG yapılmıştı. Hemofili tipleri (A-B), dereceleri (ağır-orta-hafif) ve opere edilen bölge sayıları (1, >1) arasında komplikasyon görülme oranı açısından anlamlı fark yoktu. Toplamda 6 MCG’de (%12) komplikasyon görülmüş ve bir hasta sepsisten kaybedilmişti. Cerrahi branşlar arasında ünite bazında en fazla faktör kullanımı olan grup ortopedik cerrahilerdi; bunu kalp damar ve beyin cerrahisi grubu izlemekteydi. Genel cerrahi, üroloji ve kulak burun boğaz ise en az faktör tüketimi olan gruptu. Bu gruplar arasında kullanılan faktör miktarı açısından anlamlı fark bulundu (p<0,001).
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez CTFKT0039544 T07317 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page