Demiryoluyla Uluslararası Eşya Taşıma(CIM 1999) için kapak resmi
Başlık:
Demiryoluyla Uluslararası Eşya Taşıma(CIM 1999)
ISBNp:
9786052426524
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
HFK0098029
Edisyon:
1. bsm.
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Beta, 2020.
Fiziksel Tanımlama:
XVI, 241s. ; 20cm.
Seri:
Beta Basım Yayım Dağıtım. Yayın no; 4058; 1981.
İçerik:
Demiryoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Türleri ve Demiryoluyla Uluslararası Eşya Taşımanın Hukuki Rejimi- Demiryoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesiyle İlgili Birleşik Hükümlerin (CIM 1999'un) Uygulama Alanı- CIM 1999 Uyarınca Demiryoluyla Taşıma Sözleşmesinin Akdi ve Bu Sözleşmenin Taraflarının Hakları ve Borçları- Demiryoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar- Demiryolu Altyapısından Kaynaklanan Kazalardan Sorumluluk.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0098029 T 2932 2020 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order