Skip to:Bottom
|
Content
Franchising sözleşmesi için kapak resmi
Başlık:
Franchising sözleşmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
HFK0084095
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xvi, 398 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Tezin konusunu franchising sözleşmesi oluşturmaktadır. Franchising sözleşmesi, karşılıklı, sürekli borç ilişkisi doğuran ve çerçeve niteliğinde; franchise verenin, franchise alana marka, işletme adı, know-how gibi gayrimaddi haklarını kullanarak mal veya hizmetlerinin sürümünü yapma yetkisi verdiği ve franchise alanı kendi franchise ağına dahil etme ve faaliyeti süresince sürekli olarak destekleme yükümlülüğü altına girdiği; franchise alanın ise franchise verenin gayrimaddi haklarını kullanarak ve onun vermiş olduğu talimatlara uyarak kendi ad ve hesabına mal veya hizmetlerin sürümünü yapmayı ve bunların karşılığında belirli bir bedel ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir. Franchising sözleşmesi kanunda düzenlenmemiş olduğu için isimsiz bir sözleşmedir. Tezde franchising sözleşmesi, genel olarak incelenmeye çalışılmıştır. İlk bölümde franchising sözleşmesinin tarihçesi ve tanımı; ikinci bölümde hukuki niteliği, özellikleri, şekli, türleri ve olumlu ve olumsuz yönleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, franchising sözleşmesinin unsurları ve diğer sözleşmelerle karşılaştırılması ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, tarafların yükümlülüklerine; son bölümde ise franchising sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin taraflar açısından ve münferit sözleşmeler bakımından sonuçları açıklanmıştır.

Subject of the thesis is franchising contract. Franchising contract has the legal characteristics of mutual, continuous and framework contract. In a franchising contract, franchisor is obliged to give franchisee authorization to sell goods or services by using nonmaterial rights like trademark, company name, know-how and entegrate franchisee into franchise network and support him during commercial activity based on this system. In return, franchisee is obliged to increase the sales of the goods or services on its own behalf by using the nonmaterial rights and acting in accordance with the franchisor’s instructions. Franchising contract is an innominate contract as it is not regulated by law. In this thesis, franchising contract is tried to be assessed in general terms. In the first chapter; definition of the franchising contract and historical developments are given. Legal characteristics, specifications, form and types of the franchising contract, and its advantages and disadvantages for contracting parties and consumers are explained in the second chapter. In the third chapter, elements of the franchising contract and its comparison with the similar contracts are discussed. Obligations of franchisor and franchisee are stated in detail in the fourt chapter. Termination of the franchising contract and the effects and consequences of the termination on the parties and various contracts are explained in the final chapter.
Son Zamanlarda Geldi:
53393 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084095 Tt 1689 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page